Bestuur

V.l.n.r.: Adriaan, Herman, Anneloes, Desirée en Paul

Bestuursleden

Voorzitter: Desirée Damming (gekozen 2019)

Secretaris: Adriaan de Groot (gekozen 2019)

Penningmeester: Paul Breuker (gekozen 2019)

Algemeen bestuurslid: (vacature, was Anneloes)

Algemeen bestuurslid: (vacature, was Herman)

Voormalig bestuur

Secretaris: Jaqueline Marinussen (gekozen 2015, aftredend 2018)

Penningmeester(es): Ans Rikken (gekozen 2015, aftredend 2017)

Statuten en Reglementen

De statuten van de vereniging zijn als PDF beschikbaar; dit is een redelijk getrouwe weergave van de oorspronkelijke, uitgetypte, statuten die bij de notaris zijn gedeponeerd.