Bestuur

Bestuursleden

Voorzitter: Herman Laurensen (gekozen 2016, aftredend 2020). Ook te bereiken via: 06 19794814.

Secretaris: Jaqueline Marinussen (gekozen 2015, aftredend 2018)

Penningmeester(es): Ans Rikken (gekozen 2015, aftredend 2017)

Statuten en Reglementen

De statuten van de vereniging zijn als PDF beschikbaar; dit is een redelijk getrouwe weergave van de oorspronkelijke, uitgetypte, statuten die bij de notaris zijn gedeponeerd.